نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان

 

 

 • آقای شیرعلی ساعدی دریانی

  آقای شیرعلی ساعدی دریانی

  آقایان شیرعلی ساعدی دریانی و حاج قاسم دریانی بانی مخابرات در سال 1350 بودند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • کمال پور کریمی دریان

  کمال پور کریمی دریان

  آقای کمال پور کریمی دریان بانی ساخت و تجدید بنای ساختمان درمانگاه دریان در سال 1393 هستند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

  آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

  آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی فرزند شاد روان حاج مهدی ابراهیمی دریانی، چهره ماندگار پزشکی ایران و افتخار دریان می باشند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج رحمان جنگی داريان

  حاج رحمان جنگی داريان

  حاج رحمان جنگی داريان بانی بلوار اتحاد دريان و بازسازي ـ قبرستان (آرامستان) محله كهريز، ميدكاهو، مي طل محله سي هستند.

  اطلاعات بیشتر

 • حاج محمد حسین آبادی دریان

  حاج محمد حسین آبادی دریان

  حاج محمد حسین آبادی دریان باني بازسازي و تجديد بناي مسجد حاج محمد ميرزا محمد نژاد دریانی می باشند. این بنا امروزه مسجد چهارده معصوم (تپه) نام دارد.

  اطلاعات بیشتر

 • حاجیه خانم فاطمه ابراهیی دریانی

  حاجیه خانم فاطمه ابراهیی دریانی

  برق سراسری دریان قبل از سال 1333و توسط حاجیه خانم فاطمه ابراهیمی دریانی راه اندازی شد.

  اطلاعات بیشتر

 • حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی

  حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی

  حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی باني منبع آب سلطان آباد دریان هستند.زمین منبع آب از ملک مرحوم حاج گلی دریانی (سهم دختران) می باشد.

  اطلاعات بیشتر

 • حاج بهرام حاج کریم لو دریانی

  حاج بهرام حاج کریم لو دریانی

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر