نام کاربری
رمز ورود

دریان در یک نگاه

ایران- تبریز- دریان (داریان)

داریان یا دریان امروزی، دارای دوبخش بود، دریان جنوبی بنام "محله دیزلر" ، دریان شمالی 4 کیلومتر بالاتر.
قبل از دوره صفویه دریان شمالی که "یوخاروکند" نام داشت، در جریان زلزله شدید ماه محرم سال 1194 هجری برابر با 1151 شمسی به کلی خراب می شود و دریان فعلی با طرح و نقشه حساب شده با چهاردروازه اصلی (قلعه قاپوسی) و خیابان ، چهارراه اصلی، کوچه و معابر عمومی و هفته بازار با 22 مغازه از نو بنا می گردد که یکی شدن دریان به شکل امروزی کاملا قابل مشاهده است.

هفته بازار دریان:
درب 22 باب مغازه موجود درهفته بازار، در روزهای سه شنبه به سمت هفته بازار باز می شدند و روزهای عادی نیز به سمت خیابان. امروزه کاربری بیشتر مغازه ها به انبار مصالح ساختمانی، نانوایی و پست برق تبدیل شده است و هیچکدام از مغازه ها بصورت سابق فعالیت نمی کنند  لازم به توضیح است قبل از سال 1333 در محدوده این بازار کارخانه برق نیز وجود داشته است.

مسجد آقابابا دریان:
اولین مسجد دریان بعد از زلزله در سال 1202 قمری در محله میده کاهو دریان بنا گردید و مسجد آقابابا نام دارد. بانیان این مسجد زن و شوهری هستند که تاریخ و هویت آن ها توسط سنگ قبرشان که در داخل مسجد نصب شده است، مشخص می گردد. آن زن و مرد خیّر و دوراندیش با هزینه شخصی خود و با همکاری یک مهندس از شهرستان خوی نقشه و محله ها و معابر عمومی ، تقاطع ها و بازارچه حساب شده دریان را احداث کردند.(نقل از حاج علی اصغرگرامی پای صحبت حاج میرزا فیاض فیاضی)

نقل قول از حاج میرزا فیاض فیاضی: "دریان امروز توسط آن زن و شوهر دوراندیش و بانی دریان که آرامگاه ایشان در داخل مسجد آقابابا (محله میدکاهو) میباشد بنا شد . ایشان همچنان تاکید کردند ما در حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگیمان کوشا نبوده ایم چه در دریان بلکه منطقه شهرستان شبستر"