نام کاربری
رمز ورود

منطقه دریان نو تهران

بانی منطقه دریان نو تهران ، مرحوم حاج مهدی ابراهیمی دریانی درسال 1332 ه.ش می باشند.

  • مستندی درباره محله دریان نو

    مستندی درباره محله دریان نو

    مستندی کوتاه درباره محله دریان نو تهران - از برنامه تلویزیونی محله به محله

    اطلاعات بیشتر