نام کاربری
رمز ورود

محله های قدیمی دریان

محله های قدیمی دریان

 • محله میده کاهو و بازارقاباقی و...

  محله میده کاهو و بازارقاباقی و...

  محله های میده کاهو ، مریض خانه قاباقی ، تپه، اِوَسَر، دیزَج، گیرخ آیاخ ، کوچه مراد، چوخور کوچه، بازار قاباقی (اصلی) ، کهریز ، درب منزل آقای مهدی قلی صمیعی و در آخر نمایی از خروجی دریان.

  اطلاعات بیشتر

 • فیلم محله های دریان

  فیلم محله های دریان

  محله های میده کاهو ، مریض خانه قاباقی ، تپه، اِوَسَر، دیزَج، گیرخ آیاخ ، کوچه مراد، چوخور کوچه، بازار قاباقی (اصلی) ، کهریز ، درب منزل آقای مهدی قلی صمیعی و در آخر نمایی از خروجی دریان.

  اطلاعات بیشتر

 • سه شنبه بازار

  سه شنبه بازار

  سه شنبه بازار دریان بعد از زلزله سال 1194 برابر با 1151 شمسی به عنوان هفته بازار با 22 باب مغازه واقع در پشت مغازه برادران اقشایی راه اندازی شد.

  اطلاعات بیشتر

 • فیلم افتتاح سه شنبه بازار

  فیلم افتتاح سه شنبه بازار

  فیلم افتتاح سه شنبه بازار دریان در سال 1373

  اطلاعات بیشتر

 • فیلم عزاداری و زنجیر زنی - محله دیزج

  فیلم عزاداری و زنجیر زنی - محله دیزج

  عزاداران حسینی و هیئت متوسّلین به حضرت رقیه (ص)
  محله دیزج دریان -  ماه محرم سال 1378

  اطلاعات بیشتر