نام کاربری
رمز ورود

مقبره پیر گمنام

مقبره پیر گمنام واقع در دریان یوخاری کند ( پیر به معنای پیشرو ، بزرگ ، عالم)
مقبره پیر گمنام قبل از زلزله 1194 بنا بوده بر می گردد به قبل از دوره صفویه ، در یک قرن گذشته آنجا دو قوچ سنگی کامل در دید عموم قرار داشت . بر اثر کندکاری ها مشخص می شد در آن زمان هر کسی را که دفن می کردند کوزه ای گلی در بالای سرشان قرار میدادند که علت آن مشخص نیست . به سن پدران ما یک قوچ بیشتر در آنجا ندیدیم ، بعد از مدتی اهالی دریان خواستار این گردیدند که برای نماد به حیاط درمانگاه دریان جهت بازدید عموم قرار گیرد . بعد از مدتی بعلت عدم بارش باران و خشکسالی مردم بر این شدند که این قوچ باید به محل سابقش برگردد تا بلکه رحمت الهی به آنها بازگردد . در دهه 60 این قوچها بعلت اینکه می گفتند داخلش طلا هست آنها را شکستند و ریش سفیدان ما دوباره آنها را بازسازی نمودند و در نزد مقام پیر گمنام قرار دادند . که در سال 1372 دزدان آثار فرهنگی مبادرت به سرقت آنها نمودند . در همان سال مجدداً دزدان آمده بودن برای کندن مقام پیر گمنام که توسط آقایان رضا گرامی دریانی و فرخ نجاتی دریانی دستگیر و تحویل شورای دریان و آنهم به پاسگاه خامنه تحویل داده شد . توضیح اینکه همان روز ، روز انتخاب نمایندگان مجلس هم بود که جهت حضور ذهن نسل جوان بخاطر دارند . که طبق معمول دو روز دیگر آزاد و دیگر هیچ ....