نام کاربری
رمز ورود

شهدا و آزادگان دریان

در مدت 8 سال جنگ تحمیلی، دریان عزیزمان برای آزادی وطن و امنیت و صلح در ایران زمین 35 شهید ، 2 شهیده و 2 جاوید الاثر و چندین جانباز و یک اسیر جانباز آزاده تقدیم کرده است.
آقای اصغر یاوری دریانی بیش از 5 سال در اسارت رژیم بعث عراق بوده و بعد از آن به میهن و خانه و کاشانه خود باز گشته است. اسامی سایر شهدای دریان به این شرح می باشند:
شهیدحسین خان بابایی ، شهید حسن عارفی ، شهید حسن خواجه محمدی ، شهید احمد اکبری ، شهید ابوالفضل اکبری ، شهید اصغر رحیمی ، شهید حسن امیر بگلویی ، شهید حسن گل محمدی ، شهید حسین رجایی ، شهید خلیل میکائیلی ، شهید خلیل تاروردی ، شهید خسرو رضایی ، شهید حمید یاسینی ، شهید حسین کبودی ، شهید داود حسین پور ، شهید داود زینالی ، شهید رضا مصلحی ، شهید رضا هلیسیانی ، شهید علی بوالهوسی دریان ، شهیدمهدی امیر پور ، شهید یوسف طالبان ، شهید علی آدمی ، شهید علی اصغر نژاد ، شهید علیرضا سلطان محمدی ، شهید سعید رضوانی ، شهید جلال محمدنژاد ، شهید علیرضا دریانیان ، شهید مجید خداوردی ، شهید رضا حاجی پور ، شهید مجید دده ای ، شهید کریم فاتح ، شهید محمد حسن نجاریان ، شهید محمد ذوالفقاری ، شهید محمد زینال پور ، شهید محمد فیاضی ، شهیده ( شهلا دشتی – شهیده ثریا شریفی )
  • آزاده اصغر یاوری دریانی

    آزاده اصغر یاوری دریانی

    آقای اصغر یاوری دریانی بیش از 5 سال در اسارت رژیم بعث عراق بوده و بعد از آن به میهن و خانه و کاشانه خود باز گشته است.
    شرح تصویر از سمت راست: آقای نادرشفاهی - آزاده آقای اصغریاوری دریانی - آقای اکبر خاقانی

    اطلاعات بیشتر