نام کاربری
رمز ورود

چشمه گیرخ آیاخ

چشمه گیرخ آیاخ (چهل پله)
داریان قدیم اول محله دیزلر ، حومه منزل زنده یادان حاجی میرزا محمود آل علی دریانی ، حاج میرزا حسن آقا توفیقی دریانی و حاج میرزا فیاض فیاضی دریانی می باشد . به نقل از شادروان حاج علی اصغر گرامی ، به گفته حاج میرزا حسن آقا آنهم به گفته پدر بزرگانمان چشمه قیرخ آیاخ بر می گردد به قبل از زلزبله یوخاری کند (1194 هجری) از اهالی و از شهرداری محترم دریان خواهشی که داریم در حفظ آثار ملی کوشا باشند .