نام کاربری
رمز ورود

برق دریان

حاج قلی ابراهیمی دریانی بانی لوله کشی آب قابل شرب دریان درسال 1342 و همچنین کابل کشی و نصب تیر برق در سراسر دریان درسال 1353 توسط مجری طرح آقای مهندس فرهاد حسن بیگی دریانی با همکاری آقای بهمن زنده دل دریانی انجام گرفت.

  • تصاویر افتتاح برق سراسری دریان

    تصاویر افتتاح برق سراسری دریان

    روز مراسم افتتاح برق سراسری دریان در حضور سرلشکر علی اکبر ضرغام در منزل آقای حاج قلی دریانی با عده ای از مهندسین و مسئولین ادارات استان

    اطلاعات بیشتر