نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان

 

 

 • حاج علی اكبر ابراهيمی دريانی

  حاج علی اكبر ابراهيمی دريانی

  حاج علي اكبر ابراهيمي درياني اولين نيمكت مدرسه را در سال ۱۳۰۸ از اروميه به دريان آوردند و در مسجد حاج علي اكبر شهسواري ، توسط غلامحسین رجائی نصب و افتتاح گردید.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • مهدی ابراهیمی دریانی

  مهدی ابراهیمی دریانی

  اینجانب مختار مولوی دریانی درسال 1373 طی مصاحبه با دامادهای آقای دریانی واقع در سرای سینا محل تجارت قبلی حاجی مهدی دریانی ، آقایان حاج حسین عیوضی و حاج حسین رزاقی دریانی ، ادامه دهنده راه تجارت در کار چای دربازار ایران می باشد...

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج قلی ابراهیمی دریانی

  حاج قلی ابراهیمی دریانی

  تولد سال 1287 - وفات سال 1357
  حاج قلی ابراهیمی دریانی بانی لوله کشی آب قابل شرب دریان درسال 1342 و همچنین کابل کشی و نصب تیر برق در سراسر دریان درسال 1353...

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج علی هوشیاری

  حاج علی هوشیاری

  حاج علی هوشیاری بانی غسال خانه دریان هستند. ایشان در زمینه های دیگری مانند کارهای اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشتند. ایشان بانی منبع آب مید کاهو نیز می باشند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج حسن سرابی داریان

  حاج حسن سرابی داریان

  آقای حاج حسن سرابی داریان خیر و نیکوکار دریان
  ساخت بنای شهرداری جدید دریان به همت ایشان انجام گرفت. ایشان همچنین بانی برق کشی از دریان به یوخاروکند هستند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج علی اصغر گرامی دریانی

  حاج علی اصغر گرامی دریانی

  پژوهشگر دریان و حومه
  شادروان حاج علی اصغر گرامی دریانی فرزند حسین متولد 1292 دریان، و همسر ایشان حاجیه خانم فاطمه منوری دریانی از خانواده ابراهیمی ها می باشد. آقای گرامی از شاگردان استاد غلامحسین رجائی دریانی، معروف به آقا میرزا بودند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج هاشم هاشم زاده دریان

  حاج هاشم هاشم زاده دریان

  حاج هاشم هاشم زاده دریان ساخت حمام امروزی دریان و تجدید بنای آن در سال1328

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج هاشم دشتی دریان

  حاج هاشم دشتی دریان

  حاج هاشم دشتی دریان بانی سد خاکی دریان سال 1367 - می باشند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • آقای شیرعلی ساعدی دریانی

  آقای شیرعلی ساعدی دریانی

  آقایان شیرعلی ساعدی دریانی و حاج قاسم دریانی بانی مخابرات در سال 1350 بودند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • کمال پور کریمی دریان

  کمال پور کریمی دریان

  آقای کمال پور کریمی دریان بانی ساخت و تجدید بنای ساختمان درمانگاه دریان در سال 1393 هستند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

  آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

  آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی فرزند شاد روان حاج مهدی ابراهیمی دریانی، چهره ماندگار پزشکی ایران و افتخار دریان می باشند.

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • حاج رحمان جنگی داريان

  حاج رحمان جنگی داريان

  حاج رحمان جنگی داريان بانی بلوار اتحاد دريان و بازسازي ـ قبرستان (آرامستان) محله كهريز، ميدكاهو، مي طل محله سي هستند.

  اطلاعات بیشتر

 • حاج محمد حسین آبادی دریان

  حاج محمد حسین آبادی دریان

  حاج محمد حسین آبادی دریان باني بازسازي و تجديد بناي مسجد حاج محمد ميرزا محمد نژاد دریانی می باشند. این بنا امروزه مسجد چهارده معصوم (تپه) نام دارد.

  اطلاعات بیشتر

 • حاجیه خانم فاطمه ابراهیی دریانی

  حاجیه خانم فاطمه ابراهیی دریانی

  برق سراسری دریان قبل از سال 1333و توسط حاجیه خانم فاطمه ابراهیمی دریانی راه اندازی شد.

  اطلاعات بیشتر

 • حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی

  حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی

  حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی باني منبع آب سلطان آباد دریان هستند.زمین منبع آب از ملک مرحوم حاج گلی دریانی (سهم دختران) می باشد.

  اطلاعات بیشتر

 • حاج بهرام حاج کریم لو دریانی

  حاج بهرام حاج کریم لو دریانی

  برای دیدن تصلویر بیشتر وارد بخش اطلاعات بیشتر شوید

  اطلاعات بیشتر

 • مهندس داود ابراهیمی دریانی

  مهندس داود ابراهیمی دریانی

  مدیریت شرکت مریان شیمی
  مهندس داود ابراهیمی دریانی (نوه پسری آقا علی اکبر ابراهیمی دریانی)

  اطلاعات بیشتر