نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج حسن سرابی داریان

  • حاج حسن سرابی داریان
  • حاج حسن سرابی داریان

حاج حسن سرابی داریان، مرد خیّر زمان!
حاج حسن سرابی دریانی، متولد دریان، عاشق ایران و دریان، صاحب کارخانه مواد غذائی چاشنی می باشد. حاج حسن سرابی از نوجوانی در کارهای اجتماعی، فرهنگی در جهیزیه عروس و داماد و کمک به کمبودهای مدارس دریان و حومه، بهزیستی دریان، کمک به ایتام و بازسازی و بروزرسانی درمانگاه دریان سال 1376 و برق رسانی به یوخاری کند دریان در سال 1390 بطول 6 کیلومتر اقدام نمود. ایشان همین طور در بازسازی محوطه ی مقبره پیر گمنام دریان، و در بنای ساختمان شهرداری جدید، در ورودی بلوار اتحاد میدان اتحاد، در دو طبقه کل هزینه توسط حاج حسن سرابی در سال 1393 احیاء و به همراه کلیه تجهیزات داخلی تحویل شهرداری دریان آقای اکبر شفائی دریانی به اتفاق ریش سفیدان و معتمدین دریان داده شد. حاج حسن سرابی دریانی افتخار ما دریانی ها و کشور ایران بزرگ هستند. از خداوند بزرگ آرزوی سلامتی برای آقای حسن سرابی داریان و خانواده محترم ایشان خواستاریم.