نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج علی اصغر گرامی دریانی

  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی
  • حاج علی اصغر گرامی دریانی

پژوهشگر دریان و حومه
شادروان حاج علی اصغر گرامی دریانی فرزند حسین متولد 1292 دریان، و همسر ایشان حاجیه خانم فاطمه منوری دریانی از خانواده ابراهیمی ها می باشد. آقای گرامی از شاگردان استاد غلامحسین رجائی دریانی، معروف به آقا میرزا بودند.
حاج علی اصغر گرامی دریانی در ابتدا دررشته خلبانی در سال 1320 قبول می شود ولی به علت مخالفت پدر و مادر، به کار در شرکت بیمه ایران در خیابان سعدی، با افتتاح شعبه بازار در حدود بیش از پنجاه سال فعالیت داشتند.
آقای گرامی همیشه از بانیان قنات های دریان یاد می کرد و دغدغه ایشان این بود که آب های وقفی دریان کجا هستند و همیشه پیگیر این مسئله مهم بود. اعم فعالیت های ایشان در رابطه با تاریخ دریان و خیرین دریان به خصوص خانواده ابراهیمی ها و خیرین دیگر دریانی می باشد. از دهه شصت اینجانب مختار مولوی دریانی به اتفاق حاج علی اکبر تلافی دریانی، محمد ابوالحسنی دریانی و دیگر عزیزان دریانی در جمع آوری تاریخ دریان وخیرین دریانی، بارها جلساتی در منزل شخصی آقای گرامی داشتیم وآخرین جلسه هم در منزل ایشان در 1386/02/07 به همراه جمعی از دریانی ها بود. فیلمها و عکس های مربوطه، تهیه شده توسط اینجانب مختار مولوی دریانی به دید عموم گذاشته شده است.
به دعوت حاج علی اصغر گرامی دریانی، آیت الله محمد مجتهد شبستری و هیئت همراه در شب تولد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، افطاری مهمان اهالی دریان در مهر 1386 در مسجد جامع دریان بودند.
حاج علی اصغر گرامی دریانی دارای دو لوح تندیس: از سومین جشنواره مجمع خیریه سلامت شهرستان شبستر، خرداد 1389 و دیگری از اجلاس بزرگ مجمع خیریه سلامت، استان آذربایجان شرقی، آبان 1389 می باشند.
حاج علی اصغر گرامی دریانی با افتتاح بهشت زهرای تهران در زمان پهلوی دوم، سال 1353، به پیشنهاد آقای گرامی، برای عزیزان دریانی های مقیم تهران که در آسایش و آرامش، در کنار هم به خاک سپرده شوند، قطعات هفت، دوازده، سی و هشت، ... را خریداری نمودند. و امروزه نیز این راه توسط هیئت امنا حسینیه دریانی ها ادامه دارد. شادروان حاج علی اصغر گرامی دریانی در اسفند سال 1391 در قطعه هفت بهشت زهرا آرام گرفت.

در اینجا جا دارد از آقای محمد عالم زاده دریانی، فرزند حسن، تشکر و قدردانی به عمل آورم که دست نوشته ها وعکس های قدیمی به جای مانده از استاد حاج علی اصغر گرامی دریانی در رابطه با تاریخ و فرهنگ دریان را در اختیار اینجانب قرار دادند تا در سایت دریان در دید دریانی های مقیم ایران و جهان گذاشته شود.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی