نام کاربری
رمز ورود

درمانگاه دریان: افتتاح درمانگاه دریان

درمانگاه دریان، افتتاح 1335
شادروان حاج یوسف وطن دوست دریانی، دکتر
منصور نوری زاده، جعفر مصیبی، احمدی، غلام جنگی دریانی
با تشکر آقای حمید غفاری دریانی
سیمای اتحاد دریان

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی