نام کاربری
رمز ورود
  • کتابخانه جدید دریان
  • کتابخانه جدید دریان
  • کتابخانه جدید دریان
  • کتابخانه جدید دریان
  • کتابخانه جدید دریان
  • کتابخانه جدید دریان
  • کتابخانه جدید دریان

کتابخانه دریان به شکل کنونی در سال 1378(ه.ش) توسط اهالی دریان ، خانواده شهدا، شهرداری دریان، فرمانداری شبستر، امام جماعت شبستر و نماینده محترم مجلس وقت افتتاح و به بهره برداری رسید.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی