نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج هاشم دشتی دریان

  • حاج هاشم دشتی دریان
  • حاج هاشم دشتی دریان
  • حاج هاشم دشتی دریان
  • حاج هاشم دشتی دریان

سد خاکی دریان

آقای حاج هاشم دشتی دریانی ، فرزند کریم، نوه ی میتل، بانی سد خاکی دریان در سال 1367 بود. آقای حاج هاشم دشتی دریانی همیشه در کارهای کشاورزی، دامداری، و بازسازی قنوات دریان پیش قدم بودند. حاج هاشم دشتی دریانی نزدیک یک قرن عمر مفید داشتند و با عاقبت بخیری در سال 1390 در رحمت آباد میده کاهو به خاک سپرده شدند.
فرزندان ایشان در صادرات فرش ایران نقش مهمی دارند. آقای کریم دشتی دریانی و برادر کوچکش آقای علی دشتی در کشور آلمان ساکن و در کار صادرات و واردات فرش می باشند. فرزندان دیگرش، حاج مصطفی دشتی و حاج مرتضی دشتی نیز در بازار فرش ایران فعالیت دارند. همچنین یاد می شود از فرزند بزرگش، مرحوم آقای حاج علی اکبر دشتی دریانی، روحش شاد، یادش گرامی باد.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی