نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج هاشم هاشم زاده دریان

  • حاج هاشم هاشم زاده دریان
  • حاج هاشم هاشم زاده دریان
  • حاج هاشم هاشم زاده دریان

بانی حمام دریان

مرحوم حاج هاشم هاشم زاده دریان، فرزند حاج حسین، بانی حمام دریان در سال 1328 بودند. پس از ساخته شدن منبع آب در سال 1330، در حیاط مسجد حاج آقا بابا با همفکری آقای حاج حسین اسدیاری دریانی، لوله کشی آب از قنات میده کاهو به منبع آب و بعد به محله میده کاهو، حمام، و مسجد تپه (چهارده معصوم) راه اندازی شد.
مرحوم حاج هاشم هاشم زاده دریانی تاجر بزرگ در کشور ترکیه، شهرهای استانبول و ازمیر بودند که در سال 1320 در کارخانه صابون سازی شرق فعالیت داشتند و تقدیرنامه از دولت ایران و ترکیه داشتند. به گفته فرزندانشان ایشان در کارهای خیر و کمک به مستمندان در ترکیه پیش قدم بودند و همین طور به کسبه و تجار ایرانی و دریانی ها کمک فکری و مالی می کردند. روحش شاد، یادش گرامی باد.

 

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی