نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج علی هوشیاری

  • حاج علی هوشیاری
  • حاج علی هوشیاری
  • حاج علی هوشیاری

حاج علی هوشیاری بانی غسال خانه دریان هستند. ایشان در زمینه های دیگری مانند کارهای اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشتند. ایشان بانی منبع آب مید کاهو نیز می باشند.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی