نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج قلی ابراهیمی دریانی

  • حاج قلی ابراهیمی دریانی
  • حاج قلی ابراهیمی دریانی
  • حاج قلی ابراهیمی دریانی
  • حاج قلی ابراهیمی دریانی

حاج قلی ابراهیمی دریانی بانی لوله کشی آب قابل شرب دریان درسال 1342 و همچنین کابل کشی و نصب تیر برق در سراسر دریان درسال 1353 توسط مجری طرح آقای مهندس فرهاد حسن بیگی دریانی با همکاری آقای بهمن زنده دل دریانی انجام گرفت.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی