نام کاربری
رمز ورود

مسجد حاج آقا بابا: سنگ قبر بانیان مسجد

  • سنگ قبر بانیان مسجد
  • سنگ قبر بانیان مسجد

سنگ قبر بانیان حاجیه خانم فاطمه بگم و همسرشان حاج آقا بابا. این مسجد بعد از زلزله 1194 ه.ق در سال 1202 ه.ق ساخته شد.
مرحوم حاج آقا بابا در سال 1206 ه.ق به دیار حق پیوست. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی